”Suurhanketoimisto jakaa tietoa, järjestää tapahtumia, auttaa yrityksiä luomaan verkostoja ja yhteistyökumppanuuksia. Suurhanketoimisto on yhteystoimisto, jonka kautta suurhankkeita suunnittelevat ja toteuttavat tahot ja alueemme yritykset voivat kehittää yhteistyön edellytyksiä.”
Lähtötilanne
Kaustisen seutukunta tarvitsi Suurhanketoimistolle logon.

Toteutus
Logon inspiraationa toimi ajatus verkosto-idean ja S-kirjaimen yhdistämisestä. Siitä syntyi logon monikäyttöinen linkki-merkki. Logosta on sekä suomenkielinen, että kaksikielinen versio.
Animaatio logon linkki-ikonista
Tummalla pohjalla havainnollistus, miten ikonia voi käyttää esimerkiksi infograafeissa.
Back to Top